Welkom bij Cashhier.nl

Cashhier.nl is een online spaarprogramma waarbij je aanbiedingen van ons ontvangt via de e-mail en voor het lezen van deze e-mails krijg je betaald! Meestal ontvang je ook nog eens een bonus wanneer je besluit te profiteren van deze aanbieding! Deze extra bonussen kunnen oplopen tot wel € 25! Tevens is het mogelijk om bij een bedrag van € 12,00 al een uitbetaling aan te vragen.

Open nu een kinderrekening bij Brand New Day!

Wat moet je per maand opzij zetten voor een masteropleiding in het buitenland?

Of een 4-jarige studie? Hiernaast staan enkele voorbeelden.

Per voorbeeld zie je een indicatie van wat het nu kost, wat je dan over 18 jaar nodig hebt als de inflatie elk jaar 2,5% is en wat je elke maand opzij moet zetten om dit bedrag op te bouwen.

Je korting bij Brand New Day Kinderrekening:

Alle bestellingen € 7,50 cashback Bekijk de aanbieding