Welkom bij Cashhier.nl

Cashhier.nl is een online spaarprogramma waarbij je aanbiedingen van ons ontvangt via de e-mail en voor het lezen van deze e-mails krijg je betaald! Meestal ontvang je ook nog eens een bonus wanneer je besluit te profiteren van deze aanbieding! Deze extra bonussen kunnen oplopen tot wel € 25! Tevens is het mogelijk om bij een bedrag van € 12,00 al een uitbetaling aan te vragen.

Privacy Policy

Wanneer je je aanmeldt op onze website CashHier, vragen wij je om een aantal persoonsgegevens in te voeren. Omdat we ons willen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, verwerken wij je persoonsgegevens zorgvuldig en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we je gegevens gebruiken.

CashHier: een handelsnaam van ExtraEuro B.V., gevestigd in Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den ijssel . Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 57411301

 

Manier van verwerking van gegevens en doel

Bij registratie worden mogelijk de volgende persoonsgegeven gevraagd en door ons verwerkt:

  • voornaam, achternaam
  • adres
  • e-mailadres
  • een zelf te kiezen wachtwoord
  • geboortedatum
  • geslacht
  • provincie

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere je persoonsgegevens. Daarom gebruiken we beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen jou en onze website wordt afgeschermd.

E-mail en nieuwsbrief

Na registratie krijgen onze leden aanbiedingen in hun mailbox om onder andere met behulp van CashHier.nl geld te verdienen. In elke van die mailings bieden we je de mogelijkheid om je middels een link ook weer uit te schrijven. Ook kunt u via het contactformulier aangeven dat u uitgeschreven wenst te worden voor onze mailings.

Let op: CashHier kan niet van te voren aangeven van welke Adverteerders de informatie of aanbiedingen afkomstig zijn

Indien je je hiervoor inschrijft, zal je ook een enkele keer per maand onze nieuwsbrief ontvangen. Die bevat nieuwe acties en nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen via onze site. Ook de nieuwsbrief vermeldt uitdrukkelijk op welke manier je je eenvoudig kunt uitschrijven.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden verder door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en zullen ze in geen geval aan derden verstrekken.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van onze elektronische diensten maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Het helpt je site je instellingen te onthouden en onder andere aanmeldgegevens en overzichten tijdelijk te bewaren. Het betreft dus zogenaamde technische of functionele cookies. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren via je browser instellingen. Houd er wel rekening mee dat een weigering van de cookies de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website kan beperken. Met name functionele cookies zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of transacties bij adverteerders door Gebruiker via de website CashHier tot stand is gekomen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Raadpleeg om die reden de privacyverklaring gepubliceerd op andere websites.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Door in te loggen in het account kunnen deze worden gewijzigd. Vragen kunt u stellen via de mogelijkheden welke op het contactformulier worden vermeld.

Bewaartermijnen

CashHier verwerkt je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, worden verwerkt gedurende de duur van de overeenkomst voor Deelname aan het Spaarprogramma. Direct na afloop van de overeenkomst of eerder op jouw eigen verzoek, zal CashHier de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.

In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn bewaard zullen blijven.